• Professional Experience
    2008 - Present
    De programma-assistent verzorgt inhoudelijke ondersteuning van de programmasecretaris/- cordinator/teammanager en het programma, levert logistieke, administratieve en organisatorische ondersteuning programma-uitvoering en/of verzorgt ondersteuning op het gebied van PR, communicatie en implementatieactiviteiten.
  • Educational Background
  • Related People
    Loading... Please Wait...
Looking for another Guillaume Macor ?