• Professional Experience
    2008 - 2010
    Ik werkte als opvoedster-begeleidster. De doelgroep bestond uit jongens van 7-12jaar met gedrags - en of emotionele problemen. Ook contacten met diverse instellingen en ook met ouders stonden centraal. Ook individueel begeleiden van kinderen behoorde tot mijn takenpakket.
  • Educational Background
  • Related People
    Loading... Please Wait...
Looking for another Hanna Melon ?