• Profile
  • Opvoedster
  • Katho Ipsoc Kortrijk
  • Bruges, Belgium
This profile has been automatically generated based on publicly available information all around the web. If this is you, you can Take control of this profile. More about Yatedo Profiles
  • Professional Experience

    2008 - 2010
    Ik werkte als opvoedster-begeleidster. De doelgroep bestond uit jongens van 7-12jaar met gedrags - en of emotionele problemen. Ook contacten met diverse instellingen en ook met ouders stonden centraal. Ook individueel begeleiden van kinderen behoorde tot mijn takenpakket.
  • Educational Background

Looking for another Hanna Melon ?