• Professional Experience
    2008 - 2010
    Ik werkte als opvoedster-begeleidster. De doelgroep bestond uit jongens van 7-12jaar met gedrags - en of emotionele problemen. Ook contacten met diverse instellingen en ook met ouders stonden centraal. Ook individueel begeleiden van kinderen behoorde tot mijn takenpakket.
  • Educational Background
  • Related People
    Loading... Please Wait...
Not on Yatedo? Sign up, find and easily contact people you're looking for.
By clicking on the button above you agree to these Terms of Services and this Privacy Policy.
Have an account? Sign in
Looking for another Hanna Melon ?